ถมที่ดินอย่างไรให้เหมาะสมกับการสร้างบ้าน           การถมดิน เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างบ้าน ซึ่งการถมดินนั้นถือว่าเป็นการสร้างรากฐานของตัวบ้าน เพราะฉะนั้นดินที่ถมจึงต้องมีความแน่นและแข็งมาก เพื่อให้การลงเสาหรือตอกเสาเข็มสามารถตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ไม่โอนเอนหรือทรุดตัวลงได้ง่าย ๆ วิธีการถมดินที่ดีสำหรับการสร้างบ้าน การถมดินที่ดีสำหรับการสร้างบ้านนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ว่านี้ ได้แก่ ระดับของดินที่ควรถมอย่างเหมาะสม           ปัจจัยนี้ต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เราจะปลูกบ้านเคยมีประวัติน้ำท่วมหรือไม่ ถ้าท่วมแล้วท่วมสูงมากแค่ไหน เมื่อถมดิน เราต้องถมดินให้สูงกว่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมไปในตัว ประเภทของดินที่ใช้