แนะนำแบบบ้านที่เหมาะสมก่อนสร้างบ้าน           การเลือกแบบบ้านที่ดี นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างบ้าน เพราะการปลูกบ้านตามแบบบ้านที่เหมาะสมจะช่วยให้บ้านของเรามีความแข็งแรง มั่นคง เหมาะสมกับลักษณะและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีแต่ความสุข แบบบ้านอย่างไรเหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างบ้าน           แบบบ้านนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใด สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวกำหนดแบบบ้านที่เหมาะสม ได้แก่ จำนวนและอายุของสมาชิกในครอบครัว เพราะจำนวนสมาชิกในครอบครัวจะเป็นตัวกำหนดจำนวนห้องนอนและห้องน้ำ ส่วนอายุ นั้นจะเป็นตัวกำหนดการสร้างห้องต่าง ๆ ในแต่ละชั้น รูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ปัจจัยนี้มีส่วนสำคัญในการกำหนดห้องต่าง ๆ เช่นห้องนั่งเล่น